Solceller Västergryt

2013-10-11 10.56.04Jag har köpt mycket LiFePO-battericeller till några olika båtprojekt och de senare åren har dessa tagits från GWL i Tjeckien snarare än direkt från Kina.

De säljer också solpaneler och växelriktare till mycket bra priser och jag har försett taket på mitt kontorshus med 9 x 240 W med en Involar växelriktare på varje. Med rimliga beräkningsmodeller så producerar jag energi för ungefär 65 öre/kWh.

All info ligger numera på egen sida, s-solel.se.